top
logo


Home
Партньор в телекомуникационният бизнес

ТЕЛЕКОМС ООД е телекомуникационен оператор, предоставящ услуги на регионални и локaлни интернет доставчици. Компанията оперира на територията на цялата страна. Телекомс е изградила и поддържа своя високоскоростна оптична мрежа и партнира на редица световни, европейски и български телекомуникационни оператори, като по такъв начин осигурява гъвкави и високонадеждни услуги на своите клиенти.

 

bottom

© 2011 ТЕЛЕКОМС ООД