top
logo


Home УСЛУГИ :: преноси
Пренос на данни ПДФ Печат Е-мейл

Градски Мрежи (MAN)

Услугата Градски Мрежи се предоставя чрез собствени или наети оптични трасета. Тя позволява свързване на отдалечени географски офиси на един клиент в рамките на едно населено място в Ethernet мрежа. Ползва се от клиенти, които имат нужда от обмен на данни в реално време в клоновата им мрежа. Обменa на данни е в реално време и се осигурява със скорости от 1 до 1000 Mbps. Топологията за свързване на отделни точки може да бъде „Точка-Точка” (свързванена две точки на клиента) или „Звезда” (свързване на повече от две точки). Интерфейсът на който се осъществява е Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet

Междуградски мрежи (Intercity MANs)

Тази услуга позволява свъзване на отдалечени географски офиси на един клинет на територията на страната, чрез изграждане на Виртуални Локални мрежи (Vlan). Ползва се от клиенти, които имат нужда от обмен на данни в реално време в клоновата им мрежа. - Гъвкаво разпределение на трафика в предоставената виртуална мрежа - Скорост от 1 до 1000 Mbps

IP-VPN

Услугата IP-VPN позволява на клиенти с развита клонова мрежа да пренасят данни в „затворена” корпоративна мрежа (Intranet). Във VPN мрежата се свързват една или повече LAN мрежи в различни населени места. Може да се ползват директно софтуерни приложения и информация съхранявана на отдалечени сървъри. Услугата е характерна, когато клиента има повече от 1 мрежи, разделени функционално. Същата се реализира посредством Q in Q или MPLS/VPLS технология върху Layer-2/Layer-3 преносна среда. Тази услуга позволява на служителите на една компания в он-лайн режим да ползват всички вътрешни ресурси на компанията, файлов, поща и т.н. и независимо къде се намира даден служител, той има достъп до тези ресурси.

Layer 2 – мрежово ниво. Топологията за свързване на отделни точки може да бъде „Точка-Точка” (свързване на две точки на клиента) или „Звезда” (свързване на повече от две точки). Интерфейсът на който се осъществява е Ethernet / Fast Ethernet. Скоростите според нуждите на клиента са от е от 64 Kbps до 1 Gbps

Цифрова синхронна или асинхронна наета линия

Услугата Наета Линия дава възможност за двупосочно предаване на данни между две точки в страната или чужбина.

- Layer 2 – мрежово ниво

- 100 % гарантиран капацитет

- Структурна и неструктурна Е1 връзка

- STM1, STM4 и STM16 синхронна некомутируема връзка

 

Анкета

За какво използвате Интернет?
 


bottom

© 2011 ТЕЛЕКОМС ООД