top
logo


Home УСЛУГИ :: интернет
ПДФ  Array Печат Array  Е-мейл

Компанията предоставя на клиента достъп до пълен набор международни и национални интернет маршрути. Това са услуги насочени към клиенти с изисквания за големи капацитети.

Достъп до международен Интернет

Телекомс предоставя тази услуга, чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик, която е свързана към Интернет мрежите на два вида партньори – Tier1 доставчици и директни пиъринг партньори. Извън вътрешната си мрежа, Телекомс маршрутизира клиентския трафик през директните си пиъри и и ако трафика е до трети мрежи, с които няма директен пиър - през подбрани един или повече Tier1 доставчици, предоставящи транзитен пренос.

Компанията постоянно добавя директни пиъри и Tier1 доставчици към мрежата си. Актуален списък може да бъде предоставен при поискване. Всички директни пиъри се използват само за IP трафик до техните собствени автономни системи. Международните доставчици се използват и за международен транзитен IP трафик до трети мрежи. Вътре в мрежата на Телекомс услугата е защитена, като се маршрутизира през две или повече паралелни трасета във всяко едно направление.

Услугите се предоставят с включена 24-часова поддръжка и наблюдение от Техническия център на Телекомс, който е съставен от висококвалифицирани инженери завършили курсове по поддръжка на всяка от предоставяните услуги. Внедрена е система за вътрешен контрол и качество отговаряща и превишаваща утвърдените световни стандарти в телекомуникациите.

На всеки клиент се осигурява достъп до уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на мрежатаt, където може да контролира качеството на своите услуги, както в реално време, така и да получава статистически отчети за изминали периоди.

Достъп до български и локален Интернет

Телекомс предоставя капацитет само до български Интернет ресурси - т.нар. Локален български трафик. Услугата включва

 

  • достъп до българското Интернет пространство
  • достъп до 10 Gbps варненски пиъринг
  • предоставяне на IP адреси
  • технически мониторинг и консултации
  • поддръжка на secondary DNS за мрежи на клиента
  • пълна или частична BGP сесия
  • защита от Denial of Service (DoS) атаки
  • предоставяне на допълнителни услуги и IP адресно пространство

 

 

Анкета

За какво използвате Интернет?
 


bottom

© 2011 ТЕЛЕКОМС ООД