top
logo


Home Европейски фонд за регионално развитие
Европейски фонд за регионално развитие ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 02 Септември 2020 10:00

На 02.09.2020г Телекомс ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11759-СО1 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е в размер на 10 000лв, от които 8500лв европейско и 1500лв национално съфинансиране.

Начална дата на проекта: 02.09.2020г.

Крайна дата на проекта: 02.12.2020г.


Дата на публикацията: 02.09.2020г. ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Последно променен на Понеделник, 19 Октомври 2020 09:34
 

bottom

© 2011 ТЕЛЕКОМС ООД