top
logo


Home
Интернет достъп

Телекомс ООД предоставя на клиентите достъп до международното и българското Интернет пространство посредством различни статични и динамични маршрутизиращи протоколи, работещи между крайното устройство на клиента и мрежовите устройства на компанията. Услугите се осигуряват и на база специфични клиентски решения, които техническият екип на компанията осигурявн на своите клиенти за да покрие техните конкретни нужди и бизнес цели.

 

bottom

© 2011 ТЕЛЕКОМС ООД